Soovitusi, nõudeid ja palveid patsientidele Kanepi perearstipraksise kodukorra kohta!

Oleme välja töötanud kodukorraeeskirja, mille eesmärgiks on eeskätt efektiivse teenuse pakkumine patsientidele.
Kõikide inimeste mured on võrdsed, seetõttu ei tolereeri me väljaspoolt järjekorda tulevaid inimesi, kes vajavad retsepti uuendust või vähepakilist nõuandmist. Iga küsimus võtab arstilt aega ning suunab ta mõtted registreeritud juhtumilt kõrvale. Seetõttu palume kõikidel patsientidel registreerida end vastuvõtule!

Erakorraliselt võtame vastu traumajuhtumeid ja muid ägedalt haigestunuid, kuid ka sel juhul oleks soovitav ette teatada oma tulekust, et mitte ooteruumis liialt kaua aega veeta. Pereõde leiab teile tingimata lähitundidel sobiva erakorralise vastuvõtuvõimaluse.

Kui te ei saa mingil põhjusel vastuvõtule ilmuda, palume teil registreeritud aeg tühistada, et saaksime vabastada selle teistele abivajajatele.

Pereõde vastutab patsientide vastuvõtule registreerimise eest, lihtsaim viis selleks on helistada telefonil 79 77 503. Perearst vastuvõtule registreerimisega ei tegele!
Erinevaid tõendeid, sh kordusretsepte väljastame vastavalt vajadusele, eeskätt peale vastuvõtuaega (E,T,N,R peale 13:00, K 10:00-14:00). Soovidest teatada pereõele, kes annab teile ühtlasi teada, millal paberitele järgi on võimalik tulla.

Pereõde registreerib patsiente vastuvõtule ning annab abi ka neile, kes perearsti vastuvõtule registreerinud pole, ent vajavad meditsiinilist nõustamist/abi. Lisaks viib pereõde läbi protseduure, vaktsineerimisi, väljastab tõendeid ning jälgib tervete imikute/väikelaste arengut. Korrapärastele kaalumistele ja mõõtmistele pereõe juurde soovitame tulla pereõe iseseisva vastuvõtu ajal E, T, N, R 13:00-16:00; K 10:00-13:00, vajalik eelnev registreerimine!

Äärmiselt rasketes tingimustes patsiendi juurde tuleb perearst vajadusel ka koduvisiiti, kuid koduvisiidis puuduvad perearstil tingimused viia läbi uuringuid, võtta vereproove jmt, mistõttu võimalusel palume teil tulla vastuvõtule. Eluohtliku seisundi puhul on mõistagi vajalik kutsuda koheselt kiirabi telefonil 112! Koduvisiidisoovi palume edastada pereõele, kes annab info edasi arstile.

Selleks, et perearstipraksise ja patsiendi vaheline suhe toimiks võimalikult edukalt ning rahuldavalt, eeldame oma patsientidelt viisakust, kannatlikkust ning vastutulelikkust.
Arst ei saa teid aidata, kui ei saa võimalikult täpset infot teie kaebuste kohta ega saa teid mugavalt läbi vaadata.
 
Soovitusi:
-    Registreerige end vastuvõtule, tulles kohale ilma ajata ei pruugi te arstile pääseda!
-    Riietuge nii, et arstil oleks võimalikult mugav teid läbi vaadata!
-    Lülitage välja mobiitelefon jm multimeediavahendid!
-    Kirjeldage võimalikult täpselt oma probleemi!
-    Andke täpsed ja arusaadavad vastused arsti küsimustele! Pole õigeid ega valesid vastuseid.
-    Üks vastuvõtuaeg tähendab ühte probleemi/kaebust. Selleks, et adekvaatselt ja edukalt teie murega tegeleda, vajab arst aega. Mitme mure puhul peate registreerima endale ka mitu aega!