Teenused

Konsultatsioonid/vastuvõtud

Perearst dr. Vaike Meesak teenindab enda nimistusse registreeritud patsiente, kuid pakub soovi korral ning tasu eest konsultatsiooni ka isikutele väljaspool nimistut.

Pere-ja asendusarst dr. Luisa Dmitritšenko teenindab kõiki Vaike Meesaku nimistusse registreeritud patsiente, põhiametilt radioloogina konsulteerib/kommenteerib vajadusel ka tehtud uuringute pilte.

Pereõde Piia Tagel teenindab kõiki patsiente nii telefonitsi kui pereõe iseseisva vastuvõtu kestel. Kergemate viirushaiguste (köha, nohu, palavik, kõhukinnisus ja-lahtisus) korral konsulteerige kindlasti esmajoones pereõega. Ühtlasi pöörduge pereõele tõendite jm väljastamiseks, aegade registreerimiseks vastuvõtule või eluviisidealaseks nõustamiseks. Pereõde tegeleb ka imikute arengu jälgimisega.

Lõuna-Eesti Haigla kirurg dr. Andrei Uksov konsulteerib kord kuus perearst Vaike Meesaku poolt saadetud patsientidega koha peal. Konsultatsioonile on oodatud üldkirurgilise ja uroloogilise profiiliga haiged. Vajaduserl määrab täiendavad uuringud või operatsioonipäeva (Võru Haiglas).

OÜ Artroskoopia ortopeed dr Kaidu Meitern pakub Kanepi Perearstipraksises samuti kord kuus konsultatsiooni liigesvaevuste jmt osas. Vajadusel määrab täpsema ravi või operatsiooniaja.
 
Analüüsid ja uuringud

Teostame vere,- uriini- ja väljaheiteanalüüse, koostöös Quattromed HTI Laboriga saadame analüüsid esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti Tartusse laborisse. Kui arst on määranud analüüsi, palume tulla samade päevade hommikul söömata-joomata analüüse andma. Patsiendi enese soovi korral teostame ka tasulisi analüüse
.
Lisaks teeme kiiranalüüse: tööpäeva jooksul on igal ajal võimalik määrata veresuhkru ja kolesterooli taste, CRV põletiku kiirnäitajat ning anda uriiniproov kiireks vastuseks. Patsiendi omal soovil analüüsi tehes palume analüüsile tulekust ette teatada.

Vererõhumõõtmisi on võimalik teha samuti terve tööpäeva jooksul, selleks konsulteerida pereõega.
 
Vajadusel (ja soovi korral) teeme EKG uuringut. Elektokardiogramm annab esmase vastuse rütmihäirete ning südame seisundi kohta.

Teostame vaktsineerimisi, lisaks riikliku vaktsineerimiskava järgi teeme ka hooajalisi vaktsineerimisi nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks on võimalik konsulteerida pereõega seoses vaktsineerimisprotsessi, rahvusvahelise vaktsineerimispassi ja reisimist puudutavate vajalike immuniseerimistega.

Pakume soovi korral tasulist põhjalikku tervisliku seisundi hinnangut nii eraisikule kui asutusele. Lisaks põhjalikule uurimisele ja läbivaatamisele on võimalik konsulteerida ka edasiste elustiilimuutuste, jätkuvate diagnoosimiste jmt osas. Soovi korral saab patsient läbida ka perearstiga pikema vestluse seoses toitumise, liikumise ja muude tervislike harjumuste juurutamisega. Pakume välja iga inimese jaoks sobiliku kava, ravi- või uuringuplaani.

Väljastame tervisetõendeid, sealhulgas juhilubade taotlemiseks vajalikku tervisetõendit. Autojuhitõendit võimalik saada nii A-, B- kui ka C-kategooria lubade taotlemiseks. Lisaks arstlikud tõendid relvaloa taotlemiseks, ametiasutustele või õppeasutustele edastamiseks, laagritesse minekuks jne.